Products

Home › Career

Длъж­ност

Aktualnie do naszego zespołu poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

SEBN Poland

Specjalista ds. planowania i przygotowania produkcji

Główne zadania

 • Przygotowanie procesów do produkcji wiązek seryjnych i prototypów
 • Dbałość o jakość, efektywność oraz bezpieczeństwo procesów produkcyjnych
 • Współudział w opracowywaniu technologii, analiza zagrożeń (FMEA)
 • Tworzenie instrukcji stanowiskowych oraz przeprowadzanie szkoleń dla operatorów
 • Dokumentowanie projektu oraz nadzór nad dokumentacją techniczną

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe lub w trakcie studiów
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację
 • Znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem
 • Kreatywność w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań mających na celu poprawę procesów
 • Mile widziane doświadczenie na stanowiskach związanych z inżynierią produkcji lub pokrewnymi obszarami
 • Znajomość obsługi programów MS Office
 • Mile widziane znajomość metody analizy przyczyn i skutków wad (FMEA)
 • Chęć ciągłego doskonalenia i rozwoju w dziedzinie inżynierii produkcji
 • Prawo jazdy kat. B

Benefity

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • wynagrodzenie z szeroko rozwiniętymi dodatkami, m.in.: premie regulaminowe, coroczna inflacyjna regulacja wynagrodzeń,
 • możliwość rozwoju poprzez: udział w szkoleniach, konferencjach, dofinansowanie i refundację nauki pracowników, jasne ścieżki rozwoju,
 • praca w międzynarodowym koncernie: wyjazdy służbowe w ramach kraju i poza granicami, współpraca w międzynarodowych zespołach,
 • atrakcyjny pakiet socjalny: dofinansowanie i organizacja wypoczynku dla pracowników i ich rodzin, dofinansowanie do kolonii i zimowisk dla dzieci pracowników, karty podarunkowe i bony świąteczne, dofinansowanie do zajęć sportowych, wydarzeń kulturalnych (koncerty, teatr),
 • kontakt z nowoczesną technologią,
 • możliwość zakupu samochodu w preferencyjnych cenach od dealera,
 • podstawowa opieka medyczna na terenie firmy,
 • grupowe ubezpieczenie na życie,
 • możliwość pracy w oparciu o home office,
 • zniżki na firmowe produkty i usługi,
 • preferencyjne pożyczki,
 • brak dress code’u,
 • parking dla pracowników,
 • program rekomendacji pracowników,
 • inicjatywy dobroczynne,
 • elastyczny czas pracy.
Иска­те ли да се при­съ­е­ди­ни­те към еки­па ни?

Тога­ва се свър­же­те с нас, за да изжи­ве­ем заед­но въл­ну­ва­щи про­ек­ти, сът­руд­ни­чес­т­во, меж­ду­на­род­на работ­на сре­да, как­то и раз­лич­ни въз­мож­нос­ти за раз­ви­тие в дина­мич­на­та индус­т­рия на бъде­ще­то!

Очак­ва­ме Ваша­та кан­ди­да­ту­ра на  sebn-career.com или на e‑mail  recruitment.bg@sebn.com.

Моля, не забра­вяй­те да посо­чи­те въз­мож­но най-ран­на­та дата, на коя­то може­те да започ­не­те рабо­та при нас. Пове­че инфор­ма­ция относ­но ком­па­ни­я­та и дру­ги сво­бод­ни пози­ции в раз­лич­ни­те лока­ции, може­те да наме­ри­те на нашия уеб­сайт.